EU PROJEKT

Naziv projekta :
Malinogomet i sportska rekreacija za djecu i mlade

Kratki opis projekta (operacije):

 

Aktivnosti se ogledaju kroz:

– sportsku akademiju – razvoj i provođenje športskih aktivnosti (svaki radni dan su treninzi) i provode se na 3 lokacije (Nogometni centar Šalata u Zagrebačkom velesajmu, Sportskom centru Dubrava te u Kegliću u zapadnom dijelu grada).

– program interdisciplinarne suradnje – unutar programa interdisciplinarne suradnje tijekom koje će se program prezentirati sportkim savezima i ostalim srodnim sportkim klubovima . Predviđeno je 4 radionice u dvije godine po 8 osoba po radionici.

– edukacija trenera za rad s djecom i mladima

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

 

Cilj projekta je poticanje i promicanje sportsko rekreativnih aktivnosti putem malog nogometa kao osmišljenog korištenja odmora i slobodnog vremena u cilju povećanja uključenosti djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu kroz šport. Kako bi se postigao cilj poseban naglasak je stavljen na dodatnu edukaciju trenera i voditelja aktivnosti za rad s djecom i mladima te promicanju projekta u zajednici kroz aktivnosti interdisciplinarne suradnje.

Očekivani rezulatati projekta: uključiti 80 sudionika iz ciljane skupine koja obuhvaća kategorije:

 • djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni
 • djeca čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka
 • djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji
 • djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece
 • djeca i mladi s problemima u ponašanju
 • mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
 • nezaposleni mladi
 • Ukupna vrijednost projekta :
 • 999 400,00 kn
 • iznos koji sufinancira EU (u HRK):
 • 849 490,00 kn
 • razdoblje provedbe projekta (od - do)
 • od 27.09.2018. do 27.09.2020.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ime i prezime : Korab Morina

Tel : + 385 98 276 444

Email : fczagreb.gimka@gmail.com

O projektu :

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: 
www.strukturnifondovi.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost  Malonogometnog kluba Zagreb Gimka. 

Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz
Europskog socijalnog fonda.